October 13, 2023
 • 
Press Releases

Uppdatering av förslag till nya styrelsemedlemmar inför extra bolagsstämman 18 oktober 2023

Styrelsens förslag om val av nya styrelseledamöter och val av styrelseordförande justeras med anledning av att en ny större aktieägare, Blue Horizon Investment ApS, vill få representation i styrelsen i RightBridge Ventures AB (”RightBridge” eller ”Bolaget”). Styrelsens förslag under punkten 7 i dagordningen har därmed justerats. Förslaget stödjs av Bolagets största aktieägare Abelco Investment Group AB.

Som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 29 september 2023 har styrelsen föreslagit val av nya styrelseledamöter och val av ny styrelseordförande. Styrelsen uppdaterar nu förslaget och meddelar att utöver styrelseledamöterna Kenneth Arnström och Stefan Lindeberg kommer även styrelseordföranden Johan Rooth avgå som ledamot i samband med stämman den 18 oktober 2023. Med anledning av detta föreslår styrelsen nyval av Kin-Wai Lau, Mads Jørgensen och Carl Falkenberg som styrelseledamöter, med val av Mads Jørgensen som styrelsens ordförande.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen bestå av Mads Jørgensen (ordförande), Kin-Wai Lau, Magnus Leppäniemi och Carl Falkenberg.

Presentation av förslag till nya ledamöter:

Mads Jørgensen

Inom mobilspelbranschen grundade Mads Jørgensen Zellsoft år 2000 tillsammans med Tir 1-mobiloperatören i Danmark TDC. Partnerskapet släppte in två stora sammanslagningar med andra mobilspelbolag i Europa under åren och fungerar idag under namnet Atchik Realtime. Mads var också med och grundade den mobila innehållsaggregatorn Rezet.net och köpte märken som Disney, Cartoon Network och Warner Bros live i det mobila området. Det stora steget in i Igaming-sektorn togs som VD för det börsnoterade företaget Daydream Software med den massiva utvecklingen av mobila java-spel för SonyEricsson och Nokias mobiltelefoner. DayDream Software förvandlades till den första börsnoterade Igaming-operatören på den svenska börsen genom ett omvänt övertagande av 24H poker AB.

Entreprenörskap, iGaming och cooperate finance är den personliga kompetensen för Mads som tillsammans med medgrundare bildade bolaget Lady Luck Games.

Carl Falkenberg

Carl Falkenberg har över 25 års erfarenhet inom retail banking för SEB. Inom ett flertal ledarroller varav de sista åren som CEO för SEB A/S i Köpenhamn. Carl Falkenberg är idag verksam inom bolagstransaktioner och styrelsearbete samt investeringar. Civilekonom från universiteten i Lund.

Kin-Wai Lau

Kin-Wai Lau är en tech investerare och entreprenör med bred erfarenhet i Asien och Europa. Kin Wai grundade sitt första företag vid 23 års ålder och han har sedan dess byggt företag inom internetmedia, mjukvara, gaming och teknik. Han utsågs av media till en av de yngsta verkställande direktörerna för ett börsnoterat företag i Sydostasien när han tog sitt första företag till en framgångsrik börsintroduktion vid 28 års ålder.

Han har hittills lett ett halvt dussin teknikföretag varav sex av dem är noterade på börser i Asien och Stillahavsområdet. På senare tid grundade han Fatfish Internet Group ("Fatfish"), en regional venturebyggare som fokuserar på att bygga internetföretag i Sydostasien och Australien.

Kin-Wai är för närvarande ordförande för iCandy Interactive Ltd (ASX: ICI), en av de främsta spelutvecklingsbolag som har börsnoteras i Sydostasien. Han sitter också i styrelsen för olika publika och privata teknikföretag i Asien och Europa, t.ex. Sedania Innovator Berhad, Lunch Actually Group och iFashion Group.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Carlos Barrios - VD RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på TwitterInstagram och LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

OFFENTLIGÖRANDE

Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, via ovanstående kontaktperson, för offentliggörande den 13.10.2023.

Uppdatering av förslag till nya styrelsemedlemmar inför extra bolagsstämman 18 oktober 2023

Search for something