December 7, 2023
 • 
Press Releases

Rightbridge Ventures investerar 1,5 MSEK i Adventure Box

Rightbridge Ventures Group AB (publ) (“Rightbridge” eller”Bolaget”) har idag tecknat aktier i den riktade nyemissionen i Adventure Box Technologies AB (“Adventure Box”). Rightbridge har åtagit sig att teckna 9 375 000 aktier med en teckningskurs om 0,16 SEK, motsvarande 1.5 MSEK. Efter transaktionen uppgår Righbridges ägande i Adventure Box till  cirka 19,3%. Ersättningen erläggs kontant efter slutförandet av Rightbridges tidigare aviserade emission.

Adventure Box med online plattformen KoGaMa erbjuder användarvänliga verktyg för att skapa och dela unika spelupplevelser. Med sin innovativa multiplayer-redigerare ger KoGaMa användarna möjlighet att samarbeta, skapa och anpassa innehåll i ett dynamiskt socialt metaversum. Bolagets världsledande streaming teknologi är patentskyddad.

Plattformen KoGaMa har cirka 750.000 månatliga aktiva användare, där vissa spel har över 50 miljoner spelningar och över 4 miljoner spel har skapats av användarna. Plattformen genererar intäkter genom annonsförsäljning, in game-purchases samt andra samarbeten.

“Investeringen i Adventure Box och KoGaMa är mer än endast en finansiell investering, detta är början och ett viktigt steg i vårt skifte av fokus som vi tidigare kommunicerat. Vi för dialog tillsammans med Adventure Box för framtida samarbeten och partnerskap” säger Claes Kalborg , nytillträdd VD i Rightbridge Ventures.

Han fortsätter, “Vi ser flera synergieffekter mellan vårt tidigare aviserade samarbete med CF Entertainment, Crazy Frog och Adventure Box. Vi kan här se början av ett ekosystem där Crazy Frog med 14 miljoner prenumeranter på Youtube och 4 miljoner dagliga visningar på kanalen potentiellt kan driva trafik till KoGaMa plattformen. "Vi kan där låta användarna skapa miljöer där användarna kan få tillgång till assets från Crazy Frog och skapa världar och spel att dela med varandra”.

Samarbetet mellan CF Entertainment och Rigthbridge Ventures innebär att Rightbridge har exklusiva rättigheter att hitta samarbeten och utveckla koncept inom gaming och web3 och investeringen i Adventure Box är ett första litet steg avseende detta samarbete.

För ytterligare information kontakta:

Claes Kalborg, VD Rightbridge Ventures Group,

tel +46 73 – 444 55 07

Email: Claes.kalborg@rightbridge.se

OFFENTLIGGÖRANDE

Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-07 kl 08.35.

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på  LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

Rightbridge Ventures investerar 1,5 MSEK i Adventure Box

Search for something