November 17, 2023
 • 
Press Releases

Rightbridge Ventures Group anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Rightbridge Ventures Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget anlitar Erik Penser Bank AB (”Erik Penser Bank”) som likviditetsgarant. Det nya avtalet träder i kraft den 17 november 2023

Bolaget kommer, med start från och med den 17 november 2023, att anlita Erik Penser Bank som likviditetsgarant. Erik Penser Bank kommer att säkerställa möjligheten att handla i Bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk kring likviditetsgaranti. Erik Penser Bank kommer att uppta handel med Bolagets aktie från och med den 24 november 2023.

Kvotering kommer att ske enligt Nasdaqs gällande regelverk. Syftet med en likviditetsgaranti är att säkerställa likviditet i aktien och att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Claes Kalborg - VD Rightbridge Ventures Group AB

Telefon: +46 73 444 55 07

E-post: Claes.Kalborg@rightbridge.se

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på TwitterInstagram och LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

Rightbridge Ventures Group anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Search for something