September 29, 2023
 • 
Press Releases

RightBridge Ventures Group AB föreslår förändringar i styrelsen för ökad synergi och kapitalisering från Sydostasien

RightBridge Ventures Group AB ("RBVG") meddelar idag en föreslagen förändring i bolagets styrelse med syftet att maximera kapitaliseringen och främja synergier med den snabbt växande marknaden i Sydostasien. Den nuvarande styrelsen ser detta som en positiv åtgärd för bolagets framtida framgång och kommer att kalla till en extra bolagsstämma inom kort.

De nominerade är:

Kin-Wai Lau

Kin-Wai Lau är en erfaren tech-investerar. e och entreprenör med omfattande verksamhet i både Asien och Europa. Han har framgångsrikt lett ett flertal teknikföretag, varav sex är noterade på börser i Asien och Stillahavsområdet. Senast grundade han Fatfish Internet Group, en regional venturebyggare med fokus på att utveckla internetföretag i Sydostasien och Australien. För närvarande är han ordförande för iCandy Interactive Ltd (ASX: ICI), ett framstående spelutvecklingsbolag noterat i Sydostasien. Wai Lau innehar även positioner i styrelsen för flera offentliga och privata teknikföretag i både Asien och Europa, inklusive Sedania Innovator Berhad, Lunch Actually Group och iFashion Group.

Dato 'Larry Gan Nyap Liou

Dato 'Larry är en auktoriserad revisor och certifierad managementkonsult med en imponerande 26-årig karriär på Accenture, världens ledande konsultföretag. Han har tidigare varit Managing Partner för Accenture Asia och förvaltade företagets mångmiljardfond i Asien och Stillahavsområdet. Dato 'Larry har en omfattande erfarenhet av att genomföra investeringar i Kina, Japan, Australien och Singapore. Han har även innehaft flera globala ledarroller och rådgivit multinationella företag i strategiska projekt över hela världen. För närvarande är han ordförande för Rev Asia Berhad och styrelseledamot i minoritetsaktieägaren Watchdog Group och British Malaysian Chamber of Commerce. Tidigare har han varit styrelseordförande i flera betydande företag, inklusive Cuscapi Berhad och iProperty Group Ltd (ASX: IPP). I kallelsen kommer Larry att bli föreslagen som styrelseordförande för Bolagetsstyrelsen.

Förslagen om nya ledamöter kommer att presenteras vid den extra bolagsstämman, där aktieägarna kommer att ha möjlighet att rösta om godkännande. RBVG ser fram emot att samarbeta med de föreslagna ledamöterna för att stärka bolagets närvaro och möjligheter i Sydostasien. I fall att förslaget godkännes av den extra bolagsstämman, kommer Kenneth Arnström och Stefan Lindeberg att avgå för att ge plats åt de nya styrelsemedlemmarna.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Carlos Barrios - VD RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på TwitterInstagram och LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

RightBridge Ventures Group AB föreslår förändringar i styrelsen för ökad synergi och kapitalisering från Sydostasien

Search for something