October 30, 2023
 • 
Press Releases

RightBridge Ventures Group AB avbryter skiljedomsförfarande kring lock up-avtal

Nasdaq First North-listade RightBridge Ventures Group ABs styrelse har beslutat att avbryta ett påbörjat skiljedomsförfarande mot Blue Horizon Investment ApS.

Den tidigare ledningen och styrelsen för RightBridge Ventures Group AB ansåg att ett lock up-avtal brutits, vilket kommunicerats. Den nuvarande styrelsen har valt att lägga ned ärendet med tanke på bolagets finansiella situation. Styrelsen jobbar för att hitta en långsiktig finansiell lösning för bolaget.


”Den nya styrelsen har gått igenom ärendet och gjort bedömningen att för bolagets bästa lägga ned pågående skiljedomsförfarande mot Blue Horizon och därför avslutas denna process med omedelbar verkan”, säger Claes Kalborg, nytillträdd vd för RightBridge Ventures Group. Styrelseordförande var ej delaktig i beslutet på grund av jävig i frågan.

För ytterligare information kontakta:

Claes Kalborg, VD Rightbridge Ventures Group, tel 073 – 444 55 07

OFFENTLIGGÖRANDE

Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt at offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-30.

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på TwitterInstagram och LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

RightBridge Ventures Group AB avbryter skiljedomsförfarande kring lock up-avtal

Search for something