August 9, 2023
 • 
Press Releases

RightBridge Ventures beslutar att påkalla skiljeförfarande med anledning av brutet lock up-avtal

RightBridge Ventures Group AB (”RightBridge” eller ”Bolaget”) kommunicerade den 31 januari 2023 att Bolaget begärt vite med anledning av ett brutet lock up-avtal. Bolagets styrelse har nu beslutat att påkalla skiljeförfarande mot motparten Blue Horizon Investment ApS (”Blue Horizon”).

Under 2022 insåg styrelsen att Blue Horizon avyttrat samtliga sina aktier i Bolaget. Blue Horizon har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt villkoren i lock up-avtalet och inte heller erlagt begärt vite. Mot bakgrund av detta har styrelsen för RightBridge, efter att ha förhandlat samt erbjudit alla möjligheter för en dialog, har nu beslutat att påkalla skiljeförfarande mot Blue Horizon. Bolaget kommer att löpande uppdatera om händelseförloppet allteftersom det utvecklas.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Carlos Barrios - VD RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på TwitterInstagram och LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

RightBridge Ventures beslutar att påkalla skiljeförfarande med anledning av brutet lock up-avtal

Search for something