April 11, 2024
 • 
Press Releases

Rightbridge ingår avtalsförslag om att förvärva OV Entertainment‍

Rightbridge Ventures Group AB har tillsammans med OV Entertainment LTD ("Oceanview"), ett brittiskt företag som äger en portfölj av några av de största spelstudiorna i LATAM, ingått ett avtalsförslag. Bolaget hade en konsoliderad omsättning på ca 52 miljoner SEK och ca 21 miljoner SEK i EBITDA under 2023. Den projekterade omsättningen för 2024 förväntas vara ca 98 miljoner SEK med en EBITDA på ca 26 miljoner SEK vilket omedelbart kommer att göra Rightbridge lönsamt under 2024. Avtalsförslaget innebär ett förvärv av 51 % av Oceanview för en köpeskilling om ca 102 MSEK (9,7 MUSD) som kommer att betalas med en kombination av kontanter för ca 21 MSEK (2 MUSD) och aktier för ca 81 MSEK (7,6 MUSD) i nyemitterade aktier i Rightbridge till ett aktiepris på 0,08 SEK per aktie. Denna transaktion är beroende av bekräftande due diligence, godkännande vid extra bolagsstämma och slutförande av sedvanlig avslutande dokumentation. Transaktionen är avsedd att slutföras före sommaren.

Rightbridge Ventures Group har ingått ett avtalsförslag med aktieägarna i OV Entertainment LTD gällande förvärv av 51 % av aktierna i Oceanview med en option att förvärva de återstående 49 % baserat på överenskomna EBITDA-resultat för 2024. Rightbridge och Oceanview delar samma vision för spel- och underhållningsmarknaden, särskilt med IP-hantering, AAA-spelutveckling och animationsförmåga. Transaktionen skapar möjligheter inom spelutveckling och filmindustrin vilket stämmer överens med de kommunicerade fokusområdena och strategin för Rightbridge.

Den initiala köpeskillingen för Oceanview uppgår till cirka 102 MSEK varav cirka 21 MSEK kommer att betalas kontant och ca 81 MSEK kommer att betalas i nyemitterade aktier i Rightbridge under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma. Aktierna kommer att emitteras till ett pris på 0,08 SEK per aktie. Rightbridge avser att göra en kapitalökning på maximalt 150 MSEK som ska täcka både betalning av köpeskillingen på ca 21 MSEK och stärka balansräkningen för ytterligare förvärv. Kontantbetalningen kommer att ske upp till fyra månader efter avslut till säljarna. Rightbridge avser att ta ett kortfristigt lån för att överbrygga finansieringen tills förvärvet är slutfört.

"Denna transaktion representerar en transformationell möjlighet för Rightbridge där vi nu har chansen att förvärva en av de största spelstudiorna i LATAM. Detta förvärv tar inte bara Rightbridge till lönsamhet utan visar också vår styrka i att bygga vårt crossmedia-ekosystem med tydliga synergier. Vi har stödjande kompetenser över vår koncern, särskilt inom IP-hantering, spelutveckling, teknikplattformar och konsulttjänster. Vi förväntar oss positiva resultat från förvärvet redan under tredje kvartalet i år, vilket starkt bekräftar vår tidigare kommunicerade strategi, som prioriterar att utnyttja synergier inom koncernen," säger Claes Kalborg, VD för Rightbridge.

För ytterligare förfrågningar, vänligen kontakta:

Claes Kalborg - VD Rightbridge Ventures Group AB

Telefon: +46 73 444 55 07

E-post: Claes.Kalborg@rightbridge.se

Mads Jorgensen - Styrelseordförande

Telefon: +45 28 97 15 75

E-post: mvj@bluehorizoninvestment.com

Om Rightbridge Ventures:

RightBridge Ventures är ett compounder- och investeringsföretag baserat i Stockholm (Sverige) som är dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och spel som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se. RightBridge Ventures Group AB (publ)'s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och bolagets certifierade rådgivare är Corpura Fondkommission AB.

OFFENTLIGGÖRANDE

Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-11 kl 07.32.

Rightbridge ingår avtalsförslag om att förvärva OV Entertainment‍

Search for something