October 18, 2023
 • 
Press Releases

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 18 OKTOBER 2023 I RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP

Extra bolagsstämman i Rightbridge Ventures Group AB , org. nr 559058-5807 , ("Bolaget"), ägde rum idag den 18 oktober 2023 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm.

Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på stämman:

Val av nya styrelseledamöter och val av styrelseordförande

Det beslutades välja Kin-Wai Lau, Mads Jørgensen och Carl Falkenberg till nya styrelseledamöter. Mads Jørgensen valdes till styrelsens ordförande. Då styrelseledamöterna Kenneth Arnström, Stefan Lindeberg och Johan Rooth tidigare meddelat att de lämnar styrelsen kommer styrelsen framöver att bestå av Mads Jørgensen (ordförande), Kin-Wai Lau, Magnus Leppäniemi och Carl Falkenberg.

Mads Jørgensen

Inom mobilspelbranschen grundade Mads Jørgensen Zellsoft år 2000 tillsammans med Tir 1-mobiloperatören i Danmark TDC. Partnerskapet släppte in två stora sammanslagningar med andra mobilspelbolag i Europa under åren och fungerar idag under namnet Atchik Realtime. Mads var också med och grundade den mobila innehållsaggregatorn Rezet.net och köpte märken som Disney, Cartoon Network och Warner Bros live i det mobila området. Det stora steget in i Igaming-sektorn togs som VD för det börsnoterade företaget Daydream Software med den massiva utvecklingen av mobila java-spel för SonyEricsson och Nokias mobiltelefoner. DayDream Software förvandlades till den första börsnoterade Igaming-operatören på den svenska börsen genom ett omvänt övertagande av 24H poker AB.

Entreprenörskap, iGaming och cooperate finance är den personliga kompetensen för Mads som tillsammans med medgrundare bildade bolaget Lady Luck Games.

Carl Falkenberg

Carl Falkenberg har över 25 års erfarenhet inom retail banking för SEB. Inom ett flertal ledarroller varav de sista åren som CEO för SEB A/S i Köpenhamn. Carl Falkenberg är idag verksam inom bolagstransaktioner och styrelsearbete samt investeringar. Civilekonom från universiteten i Lund.

Kin-Wai Lau

Kin-Wai Lau är en tech investerare och entreprenör med bred erfarenhet i Asien och Europa. Kin Wai grundade sitt första företag vid 23 års ålder och han har sedan dess byggt företag inom internetmedia, mjukvara, gaming och teknik. Han utsågs av media till en av de yngsta verkställande direktörerna för ett börsnoterat företag i Sydostasien när han tog sitt första företag till en framgångsrik börsintroduktion vid 28 års ålder.

Han har hittills lett ett halvt dussin teknikföretag varav sex av dem är noterade på börser i Asien och Stillahavsområdet. På senare tid grundade han Fatfish Internet Group ("Fatfish"), en regional venturebyggare som fokuserar på att bygga internetföretag i Sydostasien och Australien.

Kin-Wai är för närvarande ordförande för iCandy Interactive Ltd (ASX: ICI), en av de främsta spelutvecklingsbolag som har börsnoteras i Sydostasien. Han sitter också i styrelsen för olika publika och privata teknikföretag i Asien och Europa, t.ex. Sedania Innovator Berhad, Lunch Actually Group och iFashion Group.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Det beslutades att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydligande av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Carlos Barrios - VD RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på TwitterInstagram och LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 18 OKTOBER 2023 I RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP

Search for something